En del af Advokatfirmaet Gaarn Pedersen

Verden udenfor foreningen

Som bestyrelse er det jer, der på foreningens vegne skal forsøge at skaffe foreningen de vilkår, som foreningen ønsker.  I skal også sørge for, at foreningen som helhed efterlever de regler, der gælder for kolonihaver. Dette indebærer ofte dialog og forhandling med jordejer, kommunen og/eller myndigheder.

Vi kan f.eks. hjælpe jer med følgende:

  • Regler og forpligtelser der gælder på foreningens område, f.eks. byggeregler, regler for fællesarealer, fælleslokaler, legepladser mv.
  • Ansøgninger eller klager til kommunen
  • Udarbejdelse af lokalplansforslag eller deklarationstekst
  • Udarbejdelse af partshøringssvar til kommunen ved f.eks. ny lokalplan
  • Aflysning af gamle deklarationer
  • Forhandlinger med kommune eller myndigheder om f.eks. handlingsplaner for lovliggørelse mv.
  • Forhandlinger med jordejer og/eller udlejer om lejekontrakten og foreningens rammevilkår i øvrigt
  • Forhandlinger omkring spildevandshåndtering, jordforurening, affaldshåndtering mv.
  • Ekspropriation eller hel/delvis nedlæggelse af foreningen
  • Generel sparring og rådgivning i konkrete situationer

Når vi forhandler på foreningens vegne tager vi altid udgangspunkt i bestyrelsens ønsker. Vi er uafhængige af politiske interesser i f.eks. de større intereresse-organisationer. Vi deltager gerne sammen med andre parter, der repræsenterer foreningen, f.eks. Kolonihaveforbundet eller den lokale kreds.

wooden

Foreningens interne liv

Som bestyrelse er det jeres opgave, at foreningen fungerer. I skal sørge for den daglige ledelse og for at afholde lovlige generalforsamlinger og have opdaterede vedtægter og ordensregler, som foreningen skal efterleve. 

system

Forholdet til medlemmerne

Som bestyrelse skal I holde styr på foreningens medlemmer – lige fra de står på ventelisten til de engang sælger deres kolonihave. Der kan opstå mange spørgsmål og måske konflikter undervejs.

dokumenter.webp

Til Medlemmer

Som medlem af foreningen kan du have behov for juridisk bistand vedr. kolonihaven. Det kan være i forbindelse med køb og salg, eller det kan være bistand til håndtering af henvendelser fra kommunen vedr. byggeri eller ophold i kolonihaven. Det kan også være, at du har brug for dokumenter, der kan sikre kolonihaven ved f.eks. skilsmisse eller død.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nu for at få de seneste nyheder.