En del af Advokatfirmaet Gaarn Pedersen

Forholdet til medlemmerne ​

Som bestyrelse er det jeres opgave, at foreningen fungerer. I skal sørge for den daglige ledelse og for at afholde lovlige generalforsamlinger og have opdaterede vedtægter og ordensregler, som foreningen skal efterleve.

Vi kan f.eks. hjælpe jer med følgende:

 • Ventelister
 • Optagelse af nye medlemmer, herunder lejer 2
 • Købsaftaler og evt. tinglysning (betales af køber eller sælger)
 • Lejekontrakter
 • Medlemmernes rettigheder og forpligtelser
 • Medlemmer der ikke overholder reglerne
 • Mægling ved konflikter
 • Håndtering af medlemmers dødsfald
 • Vurderings-klagesager
 • Mangler på kolonihavehusene
 • Fogedsager og retssager
 • Undervisning eller workshops om ovenstående emner
 • Generel sparring og rådgivning i konkrete situationer

Kolonihavejuras ydelser er primært målrettet bestyrelser, men de enkelte medlemmer i foreningerne kan naturligvis også henvende sig. Vi behandler dog som udgangspunkt ikke sager, som omhandler personlige konflikter mellem en bestyrelse og et medlem. 

wooden

Foreningens interne liv

Som bestyrelse er det jeres opgave, at foreningen fungerer. I skal sørge for den daglige ledelse og for at afholde lovlige generalforsamlinger og have opdaterede vedtægter og ordensregler, som foreningen skal efterleve. 

organization

Verden udenfor foreningen

Som bestyrelse er det jer, der på foreningens vegne skal forsøge at skaffe foreningen de vilkår, som foreningen ønsker.  I skal også sørge for, at foreningen efterlever de regler, der gælder for kolonihaver. 

dokumenter.webp

Til Medlemmer

Som medlem af foreningen kan du have behov for juridisk bistand vedr. kolonihaven. Det kan være i forbindelse med køb og salg, eller det kan være bistand til håndtering af henvendelser fra kommunen vedr. byggeri eller ophold i kolonihaven. Det kan også være, at du har brug for dokumenter, der kan sikre kolonihaven ved f.eks. skilsmisse eller død.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nu for at få de seneste nyheder.