En del af Advokatfirmaet Gaarn Pedersen

Til Medlemmer

Som medlem af foreningen kan du have behov for juridisk bistand vedr. kolonihaven. Det kan være i forbindelse med køb og salg, eller det kan være bistand til håndtering af henvendelser fra kommunen vedr. byggeri eller ophold i kolonihaven. Det kan også være, at du har brug for dokumenter, der kan sikre kolonihaven ved f.eks. skilsmisse eller død.

Ved konflikter med bestyrelsen går vi som udgangspunkt ikke ind i sagen, men hvis du har et forslag til forlig eller andet, kan vi være behjælpelig med dialogen med bestyrelsen, hvis den er gået i hårdknude.

 

Vi kan f.eks. hjælpe jer med følgende:

  • Køberrådgivning
  • Købsaftaler
  • Udarbejdelse af skøde
  • Refusionsopgørelse
  • Tinglysning, herunder rettelse af forkerte ejerforhold i tingbogen
  • Mortifikation af pantebreve og ejerpantebreve
  • Udarbejdelse af testamente, samejedokumenter, fremtidsfuldmagt og andre dokumenter, som sikrer kolonihaven (husk især, at man ikke ejer jorden, og den falder ikke altid i arv)
  • Bistand i forhold til myndigheder ved f.eks. ulovlig bebyggelse eller beboelse, f.eks. høringssvar eller klager
  • Forligsmægling og forligsaftaler hvis dialogen med bestyrelsen er gået i hårdknude
system

Forholdet til medlemmerne

Som bestyrelse skal I holde styr på foreningens medlemmer – lige fra de står på ventelisten til de engang sælger deres kolonihave. Der kan opstå en mange spørgsmål og måske konflikter undervejs.

organization

Verden udenfor foreningen

Som bestyrelse er det jer, der på foreningens vegne skal forsøge at skaffe foreningen de vilkår, som foreningen ønsker.  I skal også sørge for, at foreningen efterlever de regler, der gælder for kolonihaver. 

wooden.jpg

Foreningens interne liv

Som bestyrelse er det jeres opgave, at foreningen fungerer. I skal sørge for den daglige ledelse og for at afholde lovlige generalforsamlinger og have opdaterede vedtægter og ordensregler, som foreningen skal efterleve. 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nu for at få de seneste nyheder.