En del af Advokatfirmaet Gaarn Pedersen

Ydelser -

Verden udenfor foreningen 

Som bestyrelse er det jer, der på foreningens vegne skal forsøge at skaffe foreningen de vilkår, som foreningen ønsker.  I skal også sørge for, at foreningen efterlever de regler, der gælder for kolonihaver. Dette indebærer ofte dialog og forhandling med jordejer, kommunen og/eller myndigheder.  

Vi kan f.eks. hjælpe jer med følgende:  

  • Hjælp til at få styr på de regler og forpligtelser der gælder på foreningens område, f.eks. byggeregler, regler for fællesarealer, fælleslokaler, legepladser mv.  
  • Ansøgninger eller klager til kommunen 
  • Udarbejdelse af lokalplansforslag eller deklarationstekst 
  • Udarbejdelse af partshøringssvar til kommunen ved f.eks. ny lokalplan 
  • Aflysning af gamle deklarationer 
  • Repræsentere foreningen i forhandlinger med kommune eller myndigheder om f.eks. handlingsplaner for lovliggørelse mv.  
  • Repræsentere foreningen i forhandlinger med jordejer og/eller udlejer om lejekontrakten og foreningens rammevilkår i øvrigt 
  • Hjælp til forhandlinger omkring spildevandshåndtering, jordforurening, affaldshåndtering mv.   
  • Hjælp ved evt. ekspropriation og hel/delvis nedlæggelse af foreningen 

Når vi forhandler på foreningens vegne, tager vi altid udgangspunkt i bestyrelsens ønsker. Vi er uafhængige af politiske interesser i f.eks. de større interesse-organisationer. Vi deltager gerne sammen med andre parter, der repræsenterer foreningen, f.eks. Kolonihaveforbundet eller den lokale kreds.

Statue of Themis on a green grass background. Symbol of justice and law, crime and punishment.
Verden udenfor foreningen 

kommune eller myndigheder

Dette er en ydelse med beskrivelse og eksempler lorem ipsum, ...
Kontakt →
Meeting with friends
Verden udenfor foreningen 

udlejer

Dette er en ydelse med beskrivelse og eksempler lorem ipsum, ...
Kontakt →
Business handshake
Verden udenfor foreningen 

Dialog og forhandling med jordejer

Dette er en ydelse med beskrivelse og eksempler lorem ipsum, ...
Kontakt →

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nu for at få de seneste nyheder.