En del af Advokatfirmaet Gaarn Pedersen

Ydelser -

Forholdet til medlemmerne

Som bestyrelse skal I holde styr på foreningens medlemmer – lige fra de står på ventelisten til de engang sælger deres kolonihave. Der kan opstå en mange spørgsmål og måske konflikter undervejs.  

Vi kan f.eks. hjælpe jer med følgende:  

 • Få styr på ventelistereglerne i jeres forening 
 • Administration af ventelister 
 • Sparring om reglerne for optagelse af nye medlemmer, herunder lejer 2 
 • Købsaftale og evt. tinglysning i forbindelse med køb og salg af kolonihavehuse (betales af køber eller sælger) – herunder evt. indgåelse af lejekontrakt 
 • Håndtering af medlemmernes rettigheder og forpligtelser under medlemskabet 
 • Hjælp til sanktioner ved medlemmernes manglende overholdelse af regler mv. 
 • Hjælp til håndtering af ulovligt byggeri, ulovlig helårsbeboelse eller anden ulovlig anvendelse  
 • Mægling ved konflikter med medlemmerne om f.eks. hæk, skel, træer mv.  
 • Manglende medlemsbetaling  
 • Skrive advarsler/”skidtbreve” til medlemmerne, når de ikke overholder reglerne   
 • Processen omkring eksklusion af medlemmerne 
 • Hjælp til håndtering af papirarbejde og skifteret ved medlemmers dødsfald  
 • Hjælp til håndtering af sælgers klager over vurdering  
 • Hjælp til håndtering af købers klage over mangler ved kolonihavehusene  
 • Fogedsager og retssager  
 • Undervisning eller workshops om ovenstående emner 
Blue bike parked outside a country cottage
Forholdet til medlemmerne

Ydelse 6

Dette er ydelse 6 med beskrivelse og eksempler lorem ipsum, ...
Kontakt →
Front view of vegetable garden and allotment and gardening tools
Forholdet til medlemmerne

Ydelse 5

Dette er ydelse 5 med beskrivelse og eksempler lorem ipsum, ...
Kontakt →
Grandchildren Helping Grandparents To Look After Vegetables On Allotment
Forholdet til medlemmerne

Ydelse 4

Dette er ydelse 1 med beskrivelse og eksempler lorem ipsum, ...
Kontakt →

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nu for at få de seneste nyheder.